Tea cup-Gifu "Honoka" Tea cup-Gifu "Honoka"

Terracotta mug Kuramae Kotoku
€80.00

Origin

Japan - Shizuoka

Weight

149 g